Privacy Verklaring van   Autorijschool Veenstra

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1 - Autorijschool Veenstra

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Autorijschool Veenstra. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Autorijschool Veenstra. Autorijschool Veenstra is een autorijschool dat zich richt op het opleiden van personen die een rijbewijs B willen halen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Autorijschool Veenstra verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Autorijschool Veenstra, neem dan gerust contact met ons op. Autorijschool Veenstra is een eenmanszaak

2 - Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Autorijschool Veenstra. Deze worden hieronder toegelicht.  

A. Contact opnemen 

    Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact          opneemt met Autorijschool Veenstra via de website. In dit      formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde      gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen          bieden, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer en          woonplaats. 

B. Het inschrijven als leerling

     Autorijschool Veenstra schrijft iedere leerling in, zodat er       een account van hem/haar aangemaakt kan worden in           het programma Dation. De facturatie en planning vinden       plaats via dit programma. Je voornaam, achternaam,             adres en e-mailadres worden hiervoor verzameld. Dit             kan mondeling of tekstueel gevraagd worden. 

C. Analytics

     De website van Autorijschool Veenstra verzamelt jouw           gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met         Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn           dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.               Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website       bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou planning en facturatie zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen

3 - Ontvangers

De gegevens die Autorijschool Veenstra ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

A. Dation 

     De facturen worden verzonden met Dation. Op het                 moment dat jij je aanmeldt voor rijlessen, wordt jouw e-         mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor               bestemde account binnen Dation. 

B. Hosting.nl   

     De e-mail van autorijschool Veenstra wordt gehost bij             Hosting.nl. Als jij contact opneemt via de formulieren of         via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de       servers van Hosting.nl. 

C. WPEngine 

     De website en back-ups van de website worden gehost         bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website       van autorijschool Veenstra zijn op de servers van                   WPEngine opgeslagen.

4 - Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door autorijschool Veenstra, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.  

A. Het versturen van facturen

     Jouw naam, adres en e-mailadres worden opgeslagen in       Dation. De opslag van jouw gegevens is voor                         onbepaalde tijd. Zodra je bent geslaagd voor het                   rijbewijs of de lesovereenkomst wordt ontbonden,                   worden je gegevens uit de leerlingenlijst gehaald 

B. Contact opnemen   

     Op het moment dat je contact opneemt met autorijschool       Veenstra via mail, dan worden die gegevens die jij                 meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en       e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails             worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

C. Analytics 

     De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn       anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of         e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde           tijd bewaard binnen Google Analytics

5 - Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door autorijschool Veenstra of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

6 - Jouw rechten

A. Recht op inzage

     Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te       vragen die bij autorijschool Veenstra vastgelegd en               bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of         telefonisch contact op te nemen met autorijschool                 Veenstra. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie    

     Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens                       veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren           door autorijschool Veenstra.

C. Recht op overdracht

     Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij autorijschool       Veenstra opgeslagen liggen in het geval je overstapt             naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op         overdracht. Hierbij dient autorijschool Veenstra al jouw           gegevens over te dragen aan de andere partij.

D. Recht op wissen van gegevens

     Wil je niet langer dat jouw gegevens bij autorijschool             Veenstra vastgelegd zijn nadat het rijbewijs behaald is?         Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw                 gegevens.

E. Recht op het indienen van een klacht

     Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit       Persoonsgegevens, als je vindt dat autorijschool                   Veenstra niet op de juiste manier met jouw gegevens             omgaat.

F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

    Wil jij niet dat autorijschool Veenstra jouw gegevens              gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het            gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@autorijschool-veenstra.nl

Het streven is om binnen een week te reageren.

7 - Plichten

autorijschool Veenstra verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van autorijschool Veenstra via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan autorijschool Veenstra de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met autorijschool Veenstra met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Autorijschool Veenstra behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer autorijschool Veenstra dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van autorijschool Veenstra te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactknop.

Goedkope rijschool